Miningball тээрмийн зарчим ажлын үүрэг гүйцэтгэх ажиллагаа