Алжир улсад үйлдвэрлэсэн уул уурхайн машины гаралтын хэмжээ