цементэн хавтангийн обудтай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл