ухрах боломжтой дэлгэцийн гаражийн хаалгыг моторжуулсан