ил уурхай байгуулах шийдлүүд уул уурхайн хөрөнгө оруулалт