Тослог бохир ус цэвэрлэх системийн daf агаар флотацийн машин