хөдөлгөөнт бутлуур бутлах боломжтой түүхий эдийн оролтын хамгийн бага хэмжээ