Романо алтны нэхэмжлэлийг Африкийн ширэнгэн ойд Ганаа улсад зарахаар болжээ